Forensische zorg

Driekracht biedt gespecialiseerde maatschappelijke ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijke beperking die een strafrechtelijke maatregel opgelegd hebben gekregen. Doel van de ondersteuning is recidive te voorkomen en weer mee te doen in de samenleving. Deze ondersteuning vindt plaats in opdracht van een reclasseringsinstantie. Daarbij zorgt Driekracht altijd voor uitgebreide terugkoppeling.

 

Door onze ruime ervaring en expertise op het gebied van forensische ambulante begeleiding weten we dat het voor mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met een strafblad vaak lastig is om de draad weer op te pakken. Met de juiste handvatten ondersteunen we hen, zodat zij weer vertrouwen in zichzelf krijgen en de maatschappij weer vertrouwen in hen krijgt. Met als doel dat zij weer zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en leven. Om dit te bereiken besteden we in onze ondersteuning aandacht aan verschillende levensgebieden. Denk hierbij aan huisvesting, beheer van de financiën, uitbreiding van het sociaal netwerk, op weg helpen naar werk, een gezonde leefstijl en zingeving. We ondersteunen bij de administratie, helpen bij het contact leggen met belangrijke instanties en het opdoen van contacten in de wijk, leiden toe naar werk of dagbesteding en we dragen zorg voor het verbeteren van de woonomgeving. Dit natuurlijk altijd samen met degene die we ondersteunen.

 

Vanuit de risico-inventarisatie van de reclassering stellen we een zorgplan op om recidive te voorkomen. Dit doen we samen met de toezichthouder en degene die we ondersteunen. In dit zorgplan staan de voorwaarden, opgesteld door de rechter of toezichthouder, waaraan hij of zij zich moet houden. De reclasseringswerker en de ambulant begeleider van Driekracht staan voortdurend in nauw contact met elkaar.

 

De ambulante begeleiding van Driekracht vanuit de forensische zorg loopt gedurende de periode dat er toezicht is vanuit de reclassering. Mocht er aansluitend aan deze periode nog een wens of noodzaak zijn voor het voortzetten van de begeleiding vanuit Driekracht, dan ondersteunen we bij het aanvragen van begeleiding via de Wmo of WLZ.