Driekracht-header-projecten

Projecten

Driekracht is gericht op samenwerking en verbinding met andere organisaties die van belang kunnen zijn bij de maatschappelijke ondersteuning. Het gaat hierbij zowel om de commerciële als de publieke sector. Projecten waar Driekracht deel van uit maakt:

Zorgnetwerk

In het Zorgnetwerk werken verschillende organisaties integraal met elkaar samen. Ons doel is om de weerbaarheid - en daarmee zelfredzaamheid - van kwetsbare Arnhemse Burgers te versterken. Wij richten ons vooral op mensen met een (vermoedelijk) licht verstandelijke beperking (LVB) en/of een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Dit omdat zij een verhoogd risico hebben om slachtoffer te worden van (seksuele) uitbuiting en mensenhandel.

Lees hier meer over het Zorgnetwerk.

De Kansenfabriek

In de wijk ‘Het Broek’ in Arnhem is ‘De Kansenfabriek’ te vinden. Deze locatie heeft het doel om mensen die in de omgeving wonen een plek te bieden waar zij anderen kunnen ontmoeten. Bij De Kansenfabriek kan onder andere een spelletje gedaan worden, gebruik gemaakt worden van de computer of gewoon een praatje gemaakt worden met buurtgenoten. Daarnaast worden verschillende activiteiten aangeboden.

De medewerkers van De Kansenfabriek heten u van harte welkom van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 uur en 14.00 uur. Op dinsdag is De Kansenfabriek gesloten. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met De Kansenfabriek via dekansen@gmail.com. U vindt De Kansenfabriek aan Johan de Wittlaan 301.

E-team

De groep Roma-, Sinti-, en Woonwagenbewoners met zeer complexe problemen blijkt binnen de reguliere hulpverlening moeilijk te bereiken en vast te houden. De problemen waar deze doelgroep mee te kampen heeft, zijn té complex voor een enkele organisatie/ hulpverlener. Daarom hebben Driestroom/Driekracht, OWRS en Stichting PAS een Expertise team (E-team) opgezet. Het doel is om de hulpverlening aan Woonwagen-, Roma- en Sinti kinderen en hun gezinnen te verbeteren. Hierbij is het gezinsplan altijd het uitgangspunt. Het E- team wil komen tot een integrale aanpak, waarbij aandacht is voor alle leefgebieden.

Lees hier meer over het E-team.

 

Samenwerken met Driekracht

Wilt u ook samenwerken met Driekracht? Neem dan contact met ons op via 0481-375555 of driestroomincontact@driestroom.nl. Dan bekijken we samen de mogelijkheden.