E-team

De groep Roma-, Sinti-, en Woonwagenbewoners met zeer complexe problemen blijkt binnen de reguliere hulpverlening moeilijk te bereiken en vast te houden. De problemen waar deze doelgroep mee te kampen heeft, zijn té complex voor een enkele organisatie/ hulpverlener. Daarom hebben Driestroom/Driekracht, OWRS en Stichting PAS een Expertise team (E-team) opgezet. Het doel is om de hulpverlening aan Woonwagen-, Roma- en Sinti kinderen en hun gezinnen te verbeteren. Hierbij is het gezinsplan altijd het uitgangspunt. Het E- team wil komen tot een integrale aanpak, waarbij aandacht is voor alle leefgebieden. De middelen komen uit het innovatiefonds van de Gemeente Arnhem en Regio.

In september 2017 is gestart met een pilot en zijn drie casussen opgepakt. In alle gevallen staat het bewaken en of creëren van de veiligheid en ontwikkelingskansen van kinderen centraal. De kracht van het E-team zit enerzijds in kennis en ervaringen met de specifieke doelgroep. Anderzijds is de ontschotting in de manier van werken een krachtig instrument. De aanpak waarmee het E-team experimenteert lijkt te werken. Hulpverleners lijken uit de voeten te kunnen met de werkwijze en juichen het Trans Disciplinair Overleg (TDO) toe. Het E-team is op weg om, per casus, de gezamenlijk gestelde doelen te bereiken.